Heart دریافت 10% تخفیف پاییزه خرید پنل پیام کوتاه ثبت نام رایگان

تعرفه خطوط اختصاصی پیام کوتاه

آشنایی با تعرفه خطوط اختصاصی مسیر پیام کوتاه اپراتور های مختلف سامانه

اپراتور های تحت پوشش

ادز پنل امکان ارسال پیام کوتاه با 6 مسیر 1000 و 2000 و 3000 و 50001 و 50005 و 50009 و ثابت و بین المللی را دارا می باشد ، به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

در حالت عادی کاربران نیازی به خرید شماره اختصاصی ندارند ، ادز پنل از کلیه مسیر ها یک شماره عمومی جهت استفاده ، همچنین یک خط 14 رقمی اختصاصی از مسیر 50001 نیز به صورت رایگان در اختیار کاربران خود می گذارد ، شما میتوانید علاوه بر شماره های عمومی و رایگان نسبت به خرید شماره اختصاصی نیز اقدام نمایید . تعرفه خرید شماره های اختصاصی به شرح زیر می باشد

تعرفه خطوط اختصاصی مسیر 1000 :

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگان
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
11000XX6استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
21000XXX7استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
31000XXXX8700.000 تومان550.000 تومان645.000 تومان520.000 تومان
41000XXXXX9500.000 تومان410.000 تومان463.000 تومان380.000 تومان
51000XXXXXX10390.000 تومان305.000 تومان345.000 تومان284.000 تومان
61000XXXXXXX11290.000 تومان235.000 تومان240.000 تومان212.000 تومان
71000XXXXXXXX12149.000 تومان128.000 تومان131.000 تومان119.000 تومان
81000XXXXXXXXX1380.000 تومان71.000 تومان73.000 تومان69.000 تومان
91000XXXXXXXXXX1439.000 تومان32.000 تومان34.000 تومان29.000 تومان

تعرفه خطوط اختصاصی مسیر 2000 :

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگان
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
12000XXXX8استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
22000XXXXX9استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
32000XXXXXX10استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
42000XXXXXXXX12استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی مسیر 3000 :

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگان
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
13000XXXX8استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
23000XXXXX9استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
33000XXXXXX10180.000 تومان165.000 تومان169.000 تومان152.000 تومان
43000XXXXXXXX12139.000 تومان129.500 تومان125.000 تومان118.000 تومان
53000XXXXXXXXXX1440.000 تومان32.000 تومان34.000 تومان28.000 تومان

تعرفه خطوط اختصاصی مسیر 50001 :

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگان
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
150001XX7استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
250001XXX8استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
350001XXXX9استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
450001XXXXX10استعلام شود137.000 توماناستعلام شود119.000 تومان
550001XXXXXX11استعلام شود72.000 توماناستعلام شود67.000 تومان
650001XXXXXXX12استعلام شود60.000 توماناستعلام شود52.000 تومان
750001XXXXXXXX13استعلام شود31.000 توماناستعلام شود26.000 تومان
850001XXXXXXXXX14استعلام شود19.000 توماناستعلام شود12.000 تومان
950001XXXXXXXXXX15استعلام شود12.000 توماناستعلام شود8.000 تومان

تعرفه خطوط اختصاصی مسیر 50005 :

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگان
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
150005XX7استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
250005XXX8استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
350005XXXX9استعلام شود250.000 توماناستعلام شود235.000 تومان
450005XXXXX10استعلام شود137.000 توماناستعلام شود119.000 تومان
550005XXXXXX11استعلام شود72.000 توماناستعلام شود67.000 تومان
650005XXXXXXX12استعلام شود60.000 توماناستعلام شود52.000 تومان
750005XXXXXXXX13استعلام شود31.000 توماناستعلام شود26.000 تومان
850005XXXXXXXXX14استعلام شود19.000 توماناستعلام شود12.000 تومان
950005XXXXXXXXXX15استعلام شود12.000 توماناستعلام شود8.000 تومان

تعرفه خطوط اختصاصی مسیر 50009 :

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگان
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
150009XX7استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
250009XXX8570.000 تومان562.000 تومان560.000 تومان555.000 تومان
350009XXXX9460.000 تومان450.000 تومان450.000 تومان442.000 تومان
450009XXXXX10350.000 تومان340.000 تومان342.000 تومان335.000 تومان
550009XXXXXX11250.000 تومان242.000 تومان240.000 تومان238.000 تومان
650009XXXXXXX12132.000 تومان128.000 تومان125.000 تومان120.000 تومان
750009XXXXXXXX1379.000 تومان76.000 تومان77.000 تومان73.000 تومان
850009XXXXXXXXX1426.000 تومان24.000 تومان24.000 تومان22.000 تومان
950009XXXXXXXXXX1515.000 تومان13.000 تومان13.000 تومان11.000 تومان

تعرفه خطوط اختصاصی مسیر ثابت :

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربراننمایندگان
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
121000XX2استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
221000XXX3استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
321000XXXX4استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
421000XXXXX5استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
521000XXXXXX6استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
621000XXXXXXX8استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
721000XXXXXXXX9استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
821000XXXXXXXXXX10استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
921XXXXXXXXمتناظر تلفن ثابت70.000 تومان-50.000 تومان-
1026XXXXXXXXمتناظر تلفن ثابت70.000 تومان-50.000 تومان-