تجربه شیرین تبلیغات نوین

تعرفه ( ضریب های ) ارسال مسیر های پیام کوتاه

آشنایی با تعرفه های ارسال مسیر پیام کوتاه به تفکیک اپراتور

اپراتور های تحت پوشش

ادز پنل امکان ارسال پیام کوتاه با 6 مسیر 1000 و 2000 و 3000 و 50001 و 50005 و 50009 و ثابت و بین المللی را دارا می باشد ، به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

هر یک از مسیر های ارسال با توجه به هزینه اعلام شده از سوی اپراتور مربوطه دارای تعرفه متفاوتی می باشد و هزینه ارسال کلیه اپراتور ها با یکدیگر یکسان نمی باشد ، تعرفه ارسال پیام کوتاه پنل ها به صورت پایه مشخص شده است و در هنگام ارسال هر اپراتور دارای یک ضریب ارسال می باشد که در تعرفه شما ضرب خواهد شد که در زیر جدول ضرایب به صورت کامل نوشته شده است ، توجه داشته باشید مسیر هایی که ضریب ان ها 1.00 می باشد فاقد ضریب محسوب می شوند و تعرفه ارسال ان همان تعرفه ارسال پنل شما می باشد

ضرایب مسیر های ارسال سامانه به تفکیک اپراتور

ردیفمسیر اپراتورضریب ارسال ( هر صفحه فارسی )ضریب ارسال ( هر صفحه انگلیسی )
1اپراتور 10001.303.80
2اپراتور 20001.403.97
4اپراتور 30001.303.10
6اپراتور ثابت1.101.20
7اپراتور 500011.203.10
8اپراتور 500051.103.10
9اپراتور 500091.003.10
10اپراتور بین المللی130.00130.00
11اپراتور ویــــــــژه2.506.55
12اپراتور 50009 ( خدماتی )1.403.80
  گفتگو آنلاين
  تست ارسال