بر اساس سلیقه و نیاز خود یکی از پنل ها را انتخاب و تبلیغات خود را آغاز کنید

پنل مورد نیاز خود را به صورت آنلاین خریداری و تحویل بگیرید و از همین لحظه کار خود را آغاز کنید !

 • پنل نمایندگی

  قیمت اصلی : 600,000 تومان
  تخفیف ویژه زمستانه : 480,000 تومان
 • ارسال پیامک تکی : دارد
 • ارسال پیامک گروهی : دارد
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
 • ارسال پیامک بانک شماره : دارد
 • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
 • ارسال پیامک شهری و استانی : دارد
 • ارسال پیامک کدپستی : دارد
 • ارسال پیامک محله ای : دارد
 • ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
 • ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
 • ارسال سن و جنسیت : دارد
 • ارسال پیامک بین الملل : دارد
 • دسترسی وب سرویس : دارد
 • گزارش پیامک های ارسال شده : دارد
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
 • استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد
 • دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد
 • دریافت پیامک : دارد
 • شارژ آنلاین : دارد
 • محدودیت ارسال : خیر
 • ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : دارد
 • درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : دارد
 • درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : دارد
 • مشاهده آمار پیامک های کاربران : دارد
 • امکان ارائه تعرفه دلخواه : دارد
 • امکان ارائه بسته های مختلف : دارد
 • مدیریت و ایجاد کاربر : دارد
 • مدیریت و ایجاد نماینده : دارد
 • امکان ارتقاء پنل : دارد
 • پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 2000
 • تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 6
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 6
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 3
 • تعرفه پایه ارسال فاکس : 44.85
 • تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 11.5
 • تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 1.9 /ثانیه
 • بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله
 • خرید آنلاین
 • پنل کاربری C

  قیمت اصلی : 300,000 تومان
  تخفیف ویژه زمستانه : 240,000 تومان
 • ارسال پیامک تکی : دارد
 • ارسال پیامک گروهی : دارد
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
 • ارسال پیامک بانک شماره : دارد
 • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
 • ارسال پیامک شهری و استانی : دارد
 • ارسال پیامک کدپستی : دارد
 • ارسال پیامک محله ای : دارد
 • ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
 • ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
 • ارسال سن و جنسیت : دارد
 • ارسال پیامک بین الملل : دارد
 • دسترسی وب سرویس : دارد
 • گزارش پیامک های ارسال شده : دارد
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
 • استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد
 • دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد
 • دریافت پیامک : دارد
 • شارژ آنلاین : دارد
 • محدودیت ارسال : خیر
 • ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : ندارد
 • درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارد
 • درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارد
 • مشاهده آمار پیامک های کاربران : ندارد
 • امکان ارائه تعرفه دلخواه : ندارد
 • امکان ارائه بسته های مختلف : ندارد
 • مدیریت و ایجاد کاربر : ندارد
 • مدیریت و ایجاد نماینده : ندارد
 • امکان ارتقاء پنل : دارد
 • پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 1500
 • تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 7.5
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 7.5
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 3.75
 • تعرفه پایه ارسال فاکس : 46.8
 • تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 12
 • تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 2 /ثانیه
 • بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله
 • خرید آنلاین
 • پنل کاربری B

  قیمت اصلی : 200,000 تومان
  تخفیف ویژه زمستانه : 160,000 تومان
 • ارسال پیامک تکی : دارد
 • ارسال پیامک گروهی : دارد
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
 • ارسال پیامک بانک شماره : دارد
 • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
 • ارسال پیامک شهری و استانی : دارد
 • ارسال پیامک کدپستی : دارد
 • ارسال پیامک محله ای : دارد
 • ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
 • ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
 • ارسال سن و جنسیت : دارد
 • ارسال پیامک بین الملل : دارد
 • دسترسی وب سرویس : دارد
 • گزارش پیامک های ارسال شده : دارد
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
 • استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد
 • دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد
 • دریافت پیامک : دارد
 • شارژ آنلاین : دارد
 • محدودیت ارسال : خیر
 • ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : ندارد
 • درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارد
 • درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارد
 • مشاهده آمار پیامک های کاربران : ندارد
 • امکان ارائه تعرفه دلخواه : ندارد
 • امکان ارائه بسته های مختلف : ندارد
 • مدیریت و ایجاد کاربر : ندارد
 • مدیریت و ایجاد نماینده : ندارد
 • امکان ارتقاء پنل : دارد
 • پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 1000
 • تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 8.5
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 8.5
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 4.25
 • تعرفه پایه ارسال فاکس : 48.75
 • تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 12.5
 • تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 2.1 /ثانیه
 • بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله
 • خرید آنلاین
 • پنل کاربری A

  قیمت اصلی : 100,000 تومان
  تخفیف ویژه زمستانه : 80,000 تومان
 • ارسال پیامک تکی : دارد
 • ارسال پیامک گروهی : دارد
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
 • ارسال پیامک بانک شماره : دارد
 • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
 • ارسال پیامک شهری و استانی : دارد
 • ارسال پیامک کدپستی : دارد
 • ارسال محله ای : دارد
 • ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
 • ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
 • ارسال سن و جنسیت : دارد
 • ارسال پیامک بین الملل : دارد
 • دسترسی وب سرویس : دارد
 • گزارش پیامک های ارسال شده : دارد
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
 • استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد
 • دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد
 • دریافت پیامک : دارد
 • شارژ آنلاین : دارد
 • محدودیت ارسال : خیر
 • ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : ندارد
 • درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارد
 • درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارد
 • مشاهده آمار پیامک های کاربران : ندارد
 • امکان ارائه تعرفه دلخواه : ندارد
 • امکان ارائه بسته های مختلف : ندارد
 • مدیریت و ایجاد کاربر : ندارد
 • مدیریت و ایجاد نماینده : ندارد
 • امکان ارتقاء پنل : دارد
 • پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 500
 • تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 9.5
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 9.5
 • تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 4.75
 • تعرفه پایه ارسال فاکس : 50.7
 • تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 13
 • تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 2.2 /ثانیه
 • بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله
 • خرید آنلاین
Adspanel | Ads For Viber , Telegram , Instagram , Line
 • جهت مشاهده پنل کاربری می توانید از نام کاربری و رمزعبور demo استفاده کنید .
 • جهت مشاهده پنل نمایندگی می توانید از نام کاربری و رمزعبور redemo استفاده کنید .
 • تعرفه ارسال پنل ها به صورت ثابت می باشد (حتی یک پیامک) .
 • در پنل ها خطوط ارسال به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد .
 • در کلیه پنل ها می توانید گزارش ارسال را به صورت مشاهده نمایید .
 • گزارش ارسال را می توانید به صورت لحظه ای در پنل خود مشاهده نمایید .
 • در کلیه پنل ها کلیه شارژ ها و خدمات به صورت تفکیک شده می باشد و می توانید مدیریت کامل بر روی ان ها داشته باشید .
 • در کلیه پنل ها هزینه پیام های ارسال نشده به حساب کاربر بازگردانده می شود .
 • در کلیه پنل ها هیچ گونه محدودیتی جهت ارسال وجود ندارد .
 • در صورتی که یکی از شرکت های تبلیغاتی می باشید و تعداد ارسال شما بالا می باشد ، جهت دریافت تعرفه ویژه تماس بگیرید .
 • در کلیه پنل ها بانک های شماره تلفن منطقه ای ، کشوری، کدپستی و مشاغل و اصناف به صورت رایگان در دسترس می باشد .
 • قبل از خرید قوانین سامانه را به صورت دقیق در صفحه خرید آنلاین مشاهده نمایید .
 • امکان خرید پنل به صورت اقساط نیز فراهم می باشد ، در صورت خرید اقساط پنل ، تخفیفی برای شما در نظر گرفته نخواهد شد . جهت اطلاعات بیشتر می توانید با ما در تماس باشید .
 • در پنل ها شما میتوانید علاوه بر ارسال پیام امکان دریافت را نیز داشته باشید .
 • ارسال تصویر / ویدئو / فایل در پنل ها هر 150 کیلوبایت معادل با یک پیام محسوب می گردد .
 • امکانات ذکر شده برای پنل ها ، سطوح دسترسی پنل های کاربری کامل می باشد و سایر امکاناتی که عدم دسترسی ذکر شده است ویژه نماینده می باشد .
 • به تعرفه های نوشته شده مالیات ارزش افزوده اضافه نخواهد شد و با توجه به شرایط ممکن است تعرفه ها تغییر یابد .

برخی از مزیت های پنل های کاربری:

 • در پنل های کاربری امکان شارژ سامانه به صورت لحظه ای و آنلاین در هر لحظه شبانه روز وجود دارد .
 • در پنل های کاربری شما مجاز به ارسال بی نهایت پیامک می باشد و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد .
 • در پنل های کاربری کلیه خطوط ارسال به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت .
 • در کلیه پنل ها امکان دریافت گزارش کامل پس از ارسال وجود دارد

برخی از مزیت های پنل های نمایندگی:

 • نمایندگان میتوانند از سامانه به صورت اختصاصی با نام تجاری و یک دامنه اختصاصی ( مثلا www.YourName.com ) استفاده نموده و اقدام به فروش و بازاریابی نمایند ، در این شرایط هیچ نامی از شرکت ما برده نشده و نماینده میتواند به راحتی با نام خود فعالیت نمایند .
 • علاوه بر این نمایندگان قادر هستند کپی رایت و لوگوی اختصاصی خود را در صفحه ورود و صفحات داخلی سامانه قرار دهند .
 • سامانه امکان ایجاد پکیج ها و بسته مختلف را برای نمایندگان فراهم نموده تا نمایندگان بتوانند با پنل های متفاوت اقدام به فروش پنل های کاربری نمایند همچنین با تعرفه های ویژه و تخفیفات ویژه اقدام به ثبت نمایندگی مشابه نمایند .
 • نمایندگان میتوانند با توجه به تعرفه ارسال پیامک خود جدول تعرفه اختصاصی ایجاد کرده و از فروش پیامک کسب درآمد نمایند ، بدین ترتیب با خرید پیامک از شرکت با قیمت مشخص میتوانند نسبت به قیمت گذاری با قیمت های بالاتر اقدام فرمایند .
 • نمایندگان میتوانند درگاه الکترونیک اختصاصی در سامانه راه اندازی نمایند ، بدین ترتیب کاربران توسط پرداخت الکترونیک وجه را به صورت آنلاین و مستقیم وارد حساب نماینده کرده و همان لحظه شارژ می شوند .
 • نمایندگان از طریق کنترل پنل اختصاصی مدیریت میتوانند پیامک ها و فعالیت های کل کاربران خود را مانیتور نمایند  ، همچنین انواع گزارش گیری (گزارش های ارسال ، گزارش های مالی و...) به صورت روزانه و در بازه های مختلف زمانی امکان پذیر می باشد .
 • کلیه شماره های ارسال عمومی به صورت رایگان بر روی پنل ها فعال می باشد .

افراد و موسسات نام برده شده در ذیل می توانند جهت خرید پنل ها تخفیف دریافت نمایند :

ردیف موضوع تخفیف
1 بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری 20 درصد
2 شرکت ها و نمایندگان بیمه و کارگزاری 18 درصد
3 سازمان ها ، کانون های تبلیغاتی ، برندهای پیام کوتاه 16 درصد
4 شرکت ها و نمایندگان خودرو سازی 14 درصد
5 مدارس ، دانشگاه ها و آموزشگاه ها 12 درصد
6 موسسات خیریه رسمی 10 درصد
7 وب مسترهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی 8 درصد
8 مساجد ، هیئت ها و حسینیه ها 6 درصد
9 دانشجویان ، فرهنگیان و طلاب 4 درصد

جدول تخفیفات خرید شارژ تبلیغات هوشمند :

ردیف میزان خرید شارژ تخفیف
1 1.000.000 تا 2.000.000 عدد 8 درصد
2 2.000.000 تا 5.000.000 عدد 10 درصد
3 5.000.000 تا 10.000.000 عدد 16 درصد
4 10.000.000 عدد به بالا مذاکره با شرکت
  گفتگو آنلاين
  تست ارسال
تلفن همراه :

نوع ارسال :